Medlemsmöte: Involvera intressenter i due diligence

Välkommen på kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hur företag involverar intressenter i sitt due diligence-arbete. På mötet kommer du höra presentationer från fackliga- och civilsamhällesmedlemmar och ta del av lärdomar och best practice från olika branscher. Mötet är endast för medlemmar i ETI Sverige.

INFORMATION OM MÖTET

När: 30 november 2023 kl. 14.00-16.00 (mingel 16.00-16.30)
Var: Magnus Ladulåsgatan 1, 118 65 Stockholm
Vem: endast medlemmar

Meningsfull involvering av intressenter är en central komponent i företags due diligence-arbete, både enligt såväl FN och OECD såväl som i kommande lagstiftning. Intressenter och organisationer ska involveras i alla steg i HRDD-processen men för att lyckas krävs såväl kunskap om vilka intressenterna är och hur man kan engagera dem på ett effektivt och säkert sätt.

På mötet går vi igenom vad FN och OECD:s riktlinjer säger och vad företag ska tänka på när de engagerar intressenter. Sedan kommer presentationer att hållas av Claes Hamilton på Rädda Barnen och Johan Järvklo på IF Metall om hur företag kan arbeta med civilsamhälles- och fackliga organisationer. Slutligen kommer medlemmar att dela erfarenheter och lärdomar av sitt arbete med att engagera intressenter i due diligence-arbetet.

Efter mötet bjuder vi in till mingel på ETI Sveriges kontor mellan kl. 16.00-16.30.

Kontakt

Vid frågor kontakta Emilie Schultze på emilie.schultze@etisverige.se.