Due diligence i kinesiska leverantörsled

Hur påverkar FN:s rapport om Xinjiang vilket ansvar företag har för sina leverantörer i Kina? Och vilka faktiska möjligheter finns för företag att påverka situationen?

Välkommen på medlemsträff den 21 oktober där vi diskuterar situationen i Kina och hur företag kan hantera risker kopplade till mänskliga rättigheter. Mötet gästas av Malin Oud, Kina-expert på Raoul Wallenberg Institute.

Bara minuter innan Michelle Bachelet, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, avslutade sitt förordnande, så släpptes den sedan länge försenade rapporten om den kinesiska statens förföljelse av minoriteter i Xinjiang. FN:s rapport bekräftar det som många människorättsorganisationer redan har vittnat om, massinterneringar, tortyr, sexuellt våld och tvångsarbete. Den kinesiska staten har igen avfärdat uppgifterna som lögner.

ETI Sverige har tidigare skrivit om företags möjligheter att kartlägga och kontrollera sina leverantörsled för att undvika att bidra till den kinesiska statens tvångsarbete. Men hur påverkar FN:s rapport om Xinjiang vilket ansvar företag har för sina leverantörer i Kina? Och vilka faktiska möjligheter finns för företag att påverka situationen?

ETI Sverige har bjudit in Malin Oud, chef för Raoul Wallenberg Institutes Kina-program, för att diskutera situationen i Kina med våra medlemmar. Malin Oud har mångårig erfarenhet av att jobba med företag och mänskliga rättigheter och är expert på Kina-frågor.

Vid denna tematräff får medlemmar även möjlighet att utbyta erfarenheter av leverantörsuppföljning i Kina och diskutera hur de kan agera ansvarsfullt och påverka situationen i landet.

Medlemsträffen hålls online fredag 21 oktober kl. 9.00-11.00. Vänligen notera att den enbart är öppen för medlemmar i ETI Sverige och våra systerorganisationer.

Anmäl dig genom att mejla info@etisverige.se.