Praktiskt leverantörsarbete för bättre arbetsförhållanden

Den 28:e januari höll ETI Sverige ett webbinarium om hur företag arbetar för att säkra arbetsförhållanden i globala leverantörsled.

  • Hur kontrollerar man efterlevnad hos leverantörer?
  • Vad är de största utmaningarna? 
  • Hur kan man samarbeta med andra företag, civilsamhällsorganisationer och fack för att förbättra leverantörsarbetet? 

Webbinariet leddes av Henrik Lindholm, verksamhetschef på ETI Sverige, och gästades av Karin Wimmen, hållbarhetsansvarig på Axfood/Dagab samt Beverly Hall, Senior Industrial Relations Advisor på ETI i Storbritannien. 

Det vände sig främst till dem som i dagsläget inte jobbar direkt med uppföljning av arbetsförhållanden inom leverantörsledet, men till exempel med inköp & kvalitet, eller dem som nyligen börjat arbeta inom området. Det lämpar sig också för verksamma inom fackliga organisationer eller civilsamhället som vill få en bättre förståelse för företags leverantörsarbete. 

Henrik har jobbat med arbetsförhållanden i leverantörsled sedan 2003. Förutom att ha arbetat som CSR-chef på Nudie Jeans och hållbarhets-och kvalitetschef på Sandqvist har han jobbat med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation och forskat om risker i leverantörsled på KTH.