Sociala revisioner under coronapandemin

Coronapandemin har skapat stora utmaningar gällande revisioner av arbetsförhållanden och uppföljning av åtgärdsplaner i leverantörsledet. Hur kan man som hållbarhetsansvarig eller inköpare hantera detta?

Den 26 november 2020 bjöd ETI Sveriges in medlemmar för att diskutera och dela erfarenheter av att praktiskt jobba med leverantörsuppföljning under pandemin. Vilka lösningar har vi hittat, vad kan vi lära av andra branscher och finns nya möjligheter till samarbeten mellan företag, civilsamhälle och fackliga organisationer?

ETI Sveriges workshops är tillfällen där företag från olika branscher tillsammans med organisationer och fackföreningar diskuterar lösningar på aktuella problem. Ett tillfälle att lära av varandra, dela erfarenheter och hitta möjligheter till samarbeten! Arrangemanget är endast öppet för ETI Sveriges medlemmar.