Solceller och Kina: hur hanterar vi risker för tvångsarbete?

Kina dominerar idag den globala tillverkningen av solceller och en hög andel av solceller som säljs i Sverige är helt eller delvis producerade i Kina. Samtidigt kopplas flera kinesiska leverantörer till tvångsarbete och övergrepp av uigurer och andra muslimska minoriteter.

Hur kan svenska företag hantera risker för tvångsarbete och kränkningar av mänskliga rättigheter i sina kinesiska leverantörsled? Vad säger internationella riktlinjer och kommande lagstiftning? Varmt välkommen på öppet webbinarium om Kina, tvångsarbete och vägar framåt med ETI Sverige och Svensk Solenergi.

INFORMATION OM WEBBINARIET

När: 16 maj 2023 kl. 15:00-16:30
Var: online
Pris: kostnadsfritt

Bakgrund

2021 publicerades rapporten In Broad Daylight: Uyghur Forced Labour and Global Solar Supply Chains som avslöjar en stark koppling mellan tillverkning av solceller i Kina och tvångsarbete av uigurer och andra muslimska minoriteter. Rapporten visar att tvångsarbete förekommer i hela leverantörsledet och även att solceller som tillverkas utanför Kina riskerar att innehålla komponenter som tillverkats genom tvångsarbete.

Det är i dagsläget mycket svårt för företag att följa upp risker för tvångsarbete i sina kinesiska leverantörsled. Samtidigt förbereds en EU-förordning som förbjuder import av varor som tillverkats genom tvångsarbete, och inom några år väntas EU:s direktiv om due diligence av mänskliga rättigheter och miljö att träda i kraft. Så hur kan svenska företag, offentlig sektor och andra aktörer agera ansvarsfullt?

Om webbinariet

ETI Sverige och Svensk Solenergi samlar branschen för att titta närmre på frågor kopplade till tvångsarbete och leverantörsansvar i Kina tillsammans med experter inom området.

Vi kommer att höra Laura Murphy, rapportförfattare av ”In Broad Daylight”, berätta om kopplingen mellan solenergi och tvångsarbete i Kina. Vi tar därefter del av Svensk Solenergis syn på frågan samt vad internationella riktlinjer och kommande lagstiftning säger. Slutligen kommer webbinariet belysa möjliga lösningar och vägar framåt, med en avslutande diskussion.

Talare:

  • Laura Murphy, Professor of Human Rights and Contemporary Slavery, Sheffield Hallam University
  • Anna Werner, VD, Svensk Solenergi
  • Sandra Atler, Director of Human Rights and Business Practice Group, Enact
  • Per Söderberg, policyrådgivare, Svenska Kyrkan

Lansering av nätverk

Under våren kommer ETI Sverige att lansera ett nätverk med fokus på mänskliga rättigheter och leverantörsansvar inom solenergi. Nätverket inkluderar företag och organisationer som arbetar med frågorna och vill samverka med andra inom branschen. Vid intresse hör av dig till Emilie Schultze på emilie.schultze@etisverige.se.

Arrangörer

Ethical Trading Initiative Sverige är en medlemsorganisation som är grundat av företag, fackföreningar, civilsamhällsorganisationer och offentliga aktörer. Syftet är att främja hållbara affärsmetoder i globala leverantörsled med särskilt fokus på mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter. ETI Sverige erbjuder bland annat utbildningar, rådgivning och en plattform för branschöverskridande samverkan.

Svensk Solenergi är branschorganisationen för solenergi med cirka 280 medlemsföretag. Genom att skapa opinion och påverka beslutsfattare arbetar Svensk Solenergi för att utveckla solenergin i Sverige.

Kontakt

För frågor om webbinariet kontakta ETI Sveriges kansli på info@etisverige.se.