Due diligence i globala leverantörsled – vår 2023

Denna utbildning går igenom hur du utför due diligence i enlighet med internationella riktlinjer och kommande EU-lag. Du lär dig grundkrav, tar del av metoder och verktyg och får praktiska exempel.

Utbildningen leds av Henrik Lindholm, verksamhetschef på ETI Sverige, och gästas av talare från Vattenfall, Axfood, LO, Rädda Barnen och Varner.

INFORMATION OM UTBILDNINGEN

När: fyra halvdagar; 8 mars, 22 mars, 29 mars, 19 april
Var: online
Pris: 10 000 kr / kostnadsfritt för medlemmar

Om utbildningen

Due diligence, eller tillbörlig aktsamhet, är en internationellt förankrad process för att identifiera, förhindra, begränsa och redovisa företags negativa påverkan på mänskliga rättigheter och miljö. EU-kommissionen har presenterat ett lagförslag om obligatorisk due diligence som väntas träda i kraft inom några år, och i länder som Norge och Tyskland har lagar redan antagits.

Den här utbildningen går igenom hur du utför due diligence i enlighet med kommande EU-lag. Den bygger på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och OECD:s riktlinjer för due diligence som ligger till grund för kommande lagstiftning. Fokus ligger på mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i leverantörsled men utbildningen är även relevant för företags riskhantering av miljöfrågor.

Utbildningen går igenom:

  • grundkrav enligt FN, OECD och kommande EU-lag
  • hur du utför due diligence i sex steg: 1) förankra, 2) identifiera, 3) förhindra och begränsa, 4) följ upp, 5) kommunicera, 6) gottgör
  • due diligence i praktiken: exempel från ledande företag
  • hur du involverar intressenter i due diligence-arbetet

Utbildningen varvar föreläsning med diskussioner och gästföreläsningar. Deltagare får även möjlighet att applicera sina kunskaper i ett verklighetsbaserat case.

Källa: OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct
Översättning: Utrikesdepartementet

Program

Del 1: 8 mars 09:00-12:00

• Due diligence i enlighet med FN och OECD
• Lagstiftning, inklusive EU:s direktiv om due diligence
• Involvera intressenter
• Steg 1: förankra due diligence i verksamheten och i leverantörsledet

Gästtalare: Claes Hamilton, Senior Thematic Advisor, Rädda Barnen och Åsa Törnlund, ombudsman, LO

Del 2: 22 mars 09:00-12:00

• Steg 2, del 1: identifiera risker kopplade till land, bransch och råvara
• Steg 2, del 2: utvärdera negativ påverkan på leverantörsnivå

Gästtalare: Kristina Areskog Bjurling, gruppchef hållbarhet, Axfood

Del 3: 29 mars 09:00-12:00

• Steg 3: upphör med, förhindra och begränsa negativ påverkan
• Steg 6: gottgör negativ påverkan

Gästtalare Vegard Krohn Neverlien, Global CSR Manager, Varner

Del 4: 19 april 09:00-12:00

• Steg 4: följ upp genomförande och resultat
• Steg 5: informera om hur negativ påverkan hanteras
• Tillämpning i praktiken genom verklighetsbaserat case

Gästtalare: Ilka Baert, Director Sustainable Supply Chain, Vattenfall

Presentationerna kommer att spelas in och deltagare har möjlighet att se inspelningarna i efterhand.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med hållbarhets- och leverantörsfrågor på företag eller offentlig sektor. Den är också av intresse för verksamma inom fack och civilsamhälle som jobbar med företagsansvar.

Innehållet lämpar sig för företag i olika storlekar och branscher. 

Pris

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar och kostar 10 000 kr för icke-medlemmar. Faktura skickas i samband med kursstart.

Intresserad av medlemskap? Läs mer här

Kursledare

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sverige, ett flerpartsinitiativ som samlar företag, fack, civilsamhälle och offentliga aktörer för att säkra goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i globala leverantörsled. 

Henrik Lindholm har 20 års erfarenhet av att arbeta med leverantörsfrågor internationellt, bland annat som hållbarhets- och kvalitetschef på Sandqvist och med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation.

Mer information

För frågor om utbildningen kontakta Emilie Schultze emilie.schultze@etisverige.se.