Utbildning: Human Rights Due Diligence

Välkommen på en praktiskt inriktad utbildningsserie där du i sex steg lär dig hur du implementerar human rights due diligence (HRDD) i ditt företags verksamhet och leverantörsled.

Upplägget möjliggör för deltagare att parallellt med varje tillfälle lägga upp sitt eget HRDD-arbete, och efter avslutad utbildningen kommer de att kunna ha en HRDD-process på plats.

Due diligence är en process för riskhantering som hjälper företag att kartlägga, hantera och redovisa företagets negativa inverkan på människor, samhällen eller miljö. Utbildningen basera sig på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, OECD:s standard för due diligence och knyter även an till EU:s kommande lagkrav på due diligence.

Detta får du

Utbildningen hålls på engelska och består av sex fristående kurstillfällen. Det är möjligt att gå enstaka tillfällen eller hela utbildningen.

Vid varje kurstillfälle får du kunskap, verktyg och konkreta tips och råd för effektivt due diligence-arbete kopplat till kursens tema. Du får också ta del av exempel från ledande företag och applicera dina kunskaper i gruppuppgifter.

Utbildningen består av följande kurser: 

  • Förankra due diligence i företaget: 9 mars 13:00-15:00
  • Kartlägg risker för land, bransch, råvara: 31 mars 13:00-16:00
  • Identifiera risker på leverantörsnivå: 28 april 13:00-16:00
  • Förebygg och hantera negativ påverkan: 19 maj 13:00-16:00
  • Gottgör negativa påverkan: 16 juni 13:00-15:00
  • Följ upp och kommunicera due diligence-arbetet: 1 september 13:00-15:00 

Alla tillfällen kommer att spelas in och deltagare som inte kan närvara kan ta del av inspelningarna i efterhand.

Utbildningen riktar sig till

Denna utbildningsserie riktar sig främst till dig som arbetar med hållbarhets-och leverantörsfrågor på företag eller offentlig sektor. 

Den är också av intresse för verksamma inom fack och civilsamhälle som jobbar med företagsansvar. 

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i ETI Sverige. För icke-medlemmar är kostnaden 2 000 kr per tillfälle. 

Intresserad av att bli medlem i ETI Sverige?

Kursledare

Reidun Blehr Lånkan är seniorrådgivare på Etisk Handel Norge med flera års erfarenhet av att utbilda och vägleda företag inom hållbara affärsmetoder på strategisk och operativ nivå. Hon har arbetat med företag från olika branscher inom HRDD och leverantörsarbete och är ansvarig för utbildningar på Etisk Handel Norge.

Henrik Lindholm är verksamhetschef på ETI Sverige. Han har jobbat med arbetsförhållanden i leverantörsled sedan 2003; som CSR-chef på Nudie Jeans, hållbarhets-och kvalitetschef på Sandqvist, med oberoende granskning av företags leverantörsarbete på Fair Wear Foundation och forskat om risker i leverantörsled på KTH.

Mer information

För frågor om kursen och anmälan kontakta Emilie Schultze emilie.schultze@etisweden.se.