Due diligence på leverantörsnivå i Kina

Kina är Sveriges viktigaste handelspartner i Asien, men även ett högriskland för ansvarsfulla leverantörsled. Senaste tidens rapporter om tvångsarbete och förföljelse av minoriteter, speciellt uigurer från Xinjiang, har fått många att omvärdera hur man jobbar med sina kinesiska leverantörer.

Den 4 juni bjöd ETI Sverige in sina medlemmar för att diskutera situationen i landet tillsammans med experter och intressenter.

Hur kan vi kontrollera och påverka arbetsförhållandena i Kina? Vilka regioner och leverantörskedjor är förknippade med högre risker? Vilket perspektiv har den fackliga rörelsen och människorättsorganisationer på produktion i Kina?

Företag, intressenter och experter diskuterade i ett öppet samtal om erfarenheter, utmaningar och lösningar gällande situationen i Kina. Är du intresserad av att delta i kommande möten? Mejla Henrik Lindholm på henrik.lindholm@etisweden.se.

ETI Sveriges workshops är endast öppna för medlemmar för att möjliggöra att vi öppet delar erfarenheter och diskuterar lösningar. ETI Sveriges workshops är inte utbildningar utan handlar om att alla som deltar aktivt ska bidra till diskussionen och erfarenhetsutbytet. 

Bild: Yantian-hamnen i Shenzhen, Kina, av Chengwei Hu på Unsplash.