Projekt &
arbetsgrupper

Våra medlemmar samverkar för att hantera gemensamma utmaningar och driva förbättringar på produktionsnivå.

Utbildningar
& seminarier

Vi arrangerar utbildningar, workshops och seminarier inom due diligence och hållbara leverantörsled.

Svenska plattformen för riskgrödor

Ett initiativ inom ETI Sverige som stödjer företag och organisationer i arbetet med mer hållbara riskgrödor.

Verktyg
& guider

Tillsammans med våra medlemmar och systerorganisationer tar vi fram resurser för ansvarsfullt leverantörsarbete.

Internationell
påverkan

Medlemmar i ETI-organisationerna går samman för att påverka förutsättningarna för hållbar, global handel.