Projekt och
arbetsgrupper

Kunskapsutbyte och samverkan mellan företag och intressenter för att hantera gemensamma utmaningar i leverantörsled.

Utbildningar

Utbildningar, seminarier och medlemsmöten inom due diligence och ansvarsfullt leverantörsarbete.

Verktyg
och guider

Resurser som hjälper företag att hantera risker och verka för hållbara affärsmetoder i sina leverantörsled.

Påverkan

Gemensamma insatser för att påverka lagar och policyer i Sverige och internationellt.

Svenska plattformen för riskgrödor

Branschöverskridande initiativ för en hållbar produktion och konsumtion av riskgrödor.