Projekt &
arbetsgrupper

Våra medlemmar samarbetar för att hantera gemensamma utmaningar och åstadkomma konkreta förbättringar på leverantörsnivå.

Utbildningar
& seminarier

Vi arrangerar utbildningar, workshops och seminarier inom due diligence och tematiska ämnesområden.

Verktyg
& guider

Tillsammans med våra medlemmar och systerorganisationer publicerar vi resurser för ansvarsfullt leverantörsarbete.

Internationell
påverkan

Medlemmar i ETI-organisationerna går samman för att påverka förutsättningarna för hållbar, global handel.