Skydda textilarbetare i Myanmar

ETI Sverige och en koalition av ledande flerpartsinitiativ uppmanar i ett gemensamt uttalande till åtgärder för att skydda Myanmars drygt 500 000 textilarbetare efter militärkuppen den 1 februari 2021.

Koalitionen, som består av American Apparel & Footwear Association, amfori, ETI i Sverige, Norge och Storbritannien, Fair Labor Association, Fair Wear Foundation, Initiative for Compliance and Sustainability och Social Accountability International, kräver en omedelbar återgång till den demokratiskt valda regeringen och ett stopp på militärens våld mot sitt eget folk, inklusive mot ledare för fackföreningar och arbetsrättsorganisationer.

Kläder, skor och accessoarer står för en tredjedel av Myanmars totala export och sysselsätter en halv miljon arbetare. Om demokratin inte återställs riskeras landets ekonomiska och sociala framsteg att undergrävas och många redan utsatta textilarbetare att drabbas hårt. 

Koalitionen uppmanar företag som köper från Myanmar att ha en tät dialog med sina leverantörer för att försäkra som om att arbetstagarnas säkerhet och ekonomiska trygghet prioriteras.  Under de rådande omständigheterna är det extra viktigt att i leverantörsuppföljningen säkerställa att arbetares grundläggande rätt till yttrandefrihet och föreningsfrihet respekteras. Företag uppmuntras dessutom att uppfylla befintliga åtaganden gentemot sina leverantörer och se till att arbetare får betalt för det arbete de utfört.

Läs hela uttalandet här

Läs ETI-organisationernas rekommendationer till företag med leverantörer i Myanmar.