Minimilön i Tamil Nadu

ETI-organisationerna i Sverige, Storbritannien, Norge och Danmark uppmanar till revidering av minimilönen för textilarbetare i Tamil Nadu.

I ett gemensamt brev uppmanar ETI-organisationerna och medlemmar inom textilindustrin att lönesättningskommittén i Tamil Nadu uppdatera lönerna för den dryga miljonen textilarbetare i den indiska delstaten. Lönesättning bör ske enligt vägledning från International Labour Organisation (ILO), där bland annat textilarbetares behov, levnadskostnader och inflationen tas med i beräkning.

Tamil Nadu är en central region för textilproduktion globalt, men minimilönerna är låga och har inte uppdaterats i takt med levnadskostnaderna. Kommittén för minimilöner har nu sammankallats och då finns en chans att anpassa lönenivåer till ökade levnadskostnader och situationen för arbetare i delstaten, något som ETI och företagen bakom brevet uppmuntrar. 

Hela brevet finns att läsa här