Arbetsgrupp

Livsmedel & dryck

Arbetsgruppen samlar svenska företag och organisationer för att förbättra arbetsvillkor och respekt för mänskliga rättigheter inom livsmedels- och dryckeskedjor.
Arbetsgrupp

Elfordon

Arbetsgruppen samlar aktörer inom transportsektorn för att hantera utmaningar kopplade till tillverkning av elfordon. Fokus ligger på att utveckla krav och uppföljning av leverantörer för offentlig sektor.
Arbetsgrupp

Tvångsarbete Kina

Under 2022 kommer arbetsgruppen fokusera på att ta fram praktiska råd för hur företag kan minimera risken för tvångsarbete i sina kinesiska leverantörsled.
Projekt

Social dialog Peru

Perus export av frukt och grönsaker har vuxit kraftigt de senaste åren och detta medför nya risker kopplade till arbetstagares rättigheter.”Fruits of Peruvian Dialogue” samlar aktörer i Europa och Peru för att bygga social dialog och förbättra arbetsvillkor inom Perus jordbruksexportssektor. Projektet är öppet för medlemmar i ETI Sverige.
Projekt

Frukt och grönt Italien

Italiens jordbrukssektor har väldokumenterade risker kopplade till mänskliga rättigheter, framförallt gällande migrantarbetare. ETI:s arbetsgrupp samlar företag inom dagligvaruhandel och livsmedelsproduktion för att stärka due diligence och arbetares rättigheter i italienska leverantörsled. Projektet är öppet för medlemmar i ETI Sverige.
Projekt

Social dialog i Bangladesh

Social dialog är en nyckel för att förbättra arbetsvillkor och och stärka relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare på leverantörsnivå. Detta projekt syftar till att stärka social dialog på textilfabriker i Bangladesh. Medlemmar i ETI Sverige har möjlighet att nominera sina leverantörer.
Projekt

Cashew i Vietnam och Elfenbenskusten

Projektet samlar aktörer inom livsmedelsbranschen för att förbättra arbetsvillkor och utveckla metoder för effektiv due diligence inom cashewnötsproduktion i Vietnam och Elfenbenskusten.