Arbetsgrupp

Livsmedel & dryck

Arbetsgruppen samlar svenska företag och organisationer för att förbättra arbetsvillkor och respekt för mänskliga rättigheter inom livsmedels- och dryckeskedjor.


Arbetsgrupp

Tvångsarbete Kina

Under 2022 kommer arbetsgruppen fokusera på att ta fram praktiska råd för hur företag kan minimera risken för tvångsarbete i sina kinesiska leverantörsled.


Arbetsgrupp

Elfordon

Arbetsgruppen samlar aktörer inom transportsektorn för att hantera utmaningar kopplade till tillverkning av elfordon. Fokus ligger på att utveckla krav och uppföljning av leverantörer för offentlig sektor.


Arbetsgrupp

Fackförenings­frihet

Arbetsgruppen samlar fackliga-och företagsmedlemmar för att ta fram en guide och utbildning om hur företag kan stärka organisationsrätten hos sina leverantörer.


HRDD cashew

PROJEKT

Cashew i Vietnam och Elfenbenskusten

Projektet samlar aktörer inom livsmedelsbranschen för att förbättra arbetsvillkor och utveckla metoder för effektiv due diligence inom cashewnötsproduktion i Vietnam och Elfenbenskusten.


Projekt

Social dialog i Bangladesh

Projektet syftar till att etablera social dialog på textilfabriker i Bangladesh och på så vis stärka kommunikation, konflikthantering och arbetares möjlighet att påverka sina villkor.