Projekt: Etisk handel norge

Cashewnötter i Elfenbenskusten och Vietnam

Cashewnötter skapar jobb och inkomst för människor över hela världen, från odlare i Västafrika till arbetare på förädlingsindustrier i Sydostasien. Men i leverantörsleden finns också flera utmaningar med arbetsförhållanden, hållbarhet och löner. Etisk handel Norge driver två projekt, i Elfenbenskusten och Vietnam, som samlar aktörer inom livsmedelsbranschen för att hantera dessa utmaningar. Projektet är öppet för medlemmar i ETI Sverige.

Om projektet i Vietnam

Vietnam är världens största exportör av cashewnötter och cirka 60% av de cashewnötter som importeras till Europa kommer härifrån. I Vietnam sker både odling och förädling och det finns utmaningar i alla led. Från cashewnötsodlare som är ekonomiskt sårbara och saknar kunskap om arbetsförhållande, till små och medelstora förädlingsfabriker som använder säsongsarbetare utan kontrakt och exportörer där förhandling mellan arbetare och ledning är bristfällig.

Projektet i Vietnam startade år 2017 och syftar till att kartlägga, förebygga och hantera risker inom cashewnötsproduktionen i Vietnam. En due diligence-analys har gjorts och utifrån analysen har fyra fokusområden tagits fram:

  1. Träna cashewnötsodlare i odlingsteknik, arbetsförhållanden och miljöhantering
  2. Utveckla hållbara affärsmodeller som ger förutsättningar för bättre förhållanden inom odling och förädling
  3. Förbättra arbetsförhållanden inom förädlingsindustrier genom utbildning och social dialog
  4. Stärka samarbeten inom cashewnötsindustrin i Vietnam

Projektet är öppet för nya medlemmar som har möjlighet att ta del av lärdomar och metoder som utvecklats under projektet och delta på aktiviteter under 2023-2024. Projektet delfinansieras av NorgesGruppen.

Om projektet i Elfenbenskusten

Elfenbenskusten är världens största odlare av cashewnötter, varav cirka 87% exporteras som råvaror för förädling till Vietnam och Indien. Utmaningar på odlarnivå inkluderar låg avkastning och kvalitet på skördar, svag förhandlingsposition för odlare och brist på spårbarhet. I Elfenbenskusten sker även förädling vilket regeringen har ambition att öka rejält närmsta åren. Utmaningar inom detta område inkluderar brist på teknologi och kompetens, brist på kontinuerligt flöde av råmaterial och dåliga arbetsförhållanden för kvinnor och unga.

Projektet i Elfenbenskusten startade 2022 och bygger på modellen som används i Vietnam. Projektpartner är den lokala civilsamhällsorganisationen Inades-Formation som i flera årtionden arbetat med att stärka kapacitet bland landsbygdssamhällen i Elfenbenskusten.

Projektet pågår i tre år och det är öppet för nya medlemmar. Aktiviteter inkluderar:

  • Due diligence-analys av hållbarhet och arbetsförhållanden inom cashewnötsindustrin i Elfenbenskusten.
  • Utbildning och träning av odlare i effektiva och hållbara odlingsmetoder.
  • Stärka Inades-Formations arbete med att stötta cashew-odlare och arbetare.
  • Teknisk support och utbildning i arbetsförhållanden på små- och medelstora förädlingsanläggningar.
  • Stärka länken mellan odlare och förädlingsanläggningar.

Deltagande företag har möjlighet att lära sig om risker i leverantörsled för cashewnötter, förhindra kränkningar genom stärkt due diligence, engagera sig direkt med aktörer på odlar- och förädlingsnivå i Elfenbenskusten och utforska vertikal integrering för inköp av cashewnötter.

Projektet delfinansieras av Norad.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att delta i projekten eller har frågor kontakta Christopher Riddselius på christopher.riddselius@etisverige.se.