Elfordon

För att möta klimatkrisen krävs genomgripande omställningar i samhället. En sådan förändring är elektrifieringen av transportsystemen. Batterierna som behövs för detta har komplexa leverantörskedjor förknippade med människorättsrisker i allt från brytning av mineral till montering av den färdiga produkten. Utmaningarna inkluderar spårbarhet av mineraler och tillverkning i högriskländer.

Om arbetsgruppen

Denna arbetsgrupp samlar aktörer inom transportsektorn för att arbeta med utmaningarna kopplade till tillverkningen av elfordon, från gruva till slutprodukt. Arbetsgruppens fokus är hur offentlig sektor kan ställa krav på tillverkningen av elfordon. Arbetet drivs av Västtrafik, Region Stockholm, Luleå lokaltrafik och Skånetrafiken som tillsammans med relevanta företag, organisationer och experter jobbar med att:

  • Utvärdera och utveckla kraven på leverantörer av transporttjänster: Kraven ska vara relevanta och realistiska men också driva förbättringar. Kraven måste vara uppföljningsbara vilket är en utmaning. 
  • Pilotprojekt för kravuppföljning: För att verifiera att kraven är uppföljbara och fungerar kommer en ”pilot-uppföljning” göras i leverantörsledet. 

ETI Sverige undersöker även intresset bland andra företag och organisationer som inte omfattas av lagen om offentlig upphandling att tillsammans utveckla och följa upp krav i leverantörskedjan för fordon och elfordon. 

Vill du veta mer?

Är ditt företag eller organisation intresserad att gå med i arbetsgruppen? Kontakta i så fall Malin Kjellqvist på malin.kjellqvist@etisverige.se.