Arbetsgrupp

Fackföreningsfrihet

Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt är en av ILO:s kärnkonventioner och tillhör de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. Det är också en förutsättning för att arbetstagares rättigheter ska respekteras och utgör en central del av ETI Sveriges uppförandekod.

Men organisering är ett av de svårare områdena att jobba med i leverantörsleden. Förutsättningar skiljer sig mellan länder och många av de verktyg som idag används för att kontrollera arbetsförhållanden är dåliga på att upptäcka och åtgärda diskriminering av fackligt aktiva. 

Inom Joint Ethical Trading Initiative har därför verktyg och guider utvecklats för att hjälpa företag som vill stärka organisationsrätten hos sina leverantörer. Etisk Handel Norge och Ethical Trading Initiative har tillsammans tagit fram “Roadmap to implement Freedom of Association, Collective Bargaining and Worker Representation”. 

En arbetsgrupp inom ETI Sverige jobbar nu tillsammans med Ethical Trading Initiative för att utveckla en svensk version av denna guide med en tillhörande utbildning.

Är du intresserad av att vara medlem i arbetsgruppen? Kontakta i så fall Henrik Lindholm på henrik.lindholm@etisweden.se.