Frukt och grönt Italien

Italiens jordbrukssektor har väldokumenterade risker kopplade till mänskliga rättigheter, framförallt gällande migrantarbetare. ETI:s arbetsgrupp samlar företag inom dagligvaruhandel och livsmedelsproduktion för att stärka due diligence och arbetares rättigheter i italienska leverantörsled. Projektet är öppet för medlemmar i ETI Sverige.

Om projektet

De senaste tio åren har flera allvarliga risker kopplade till mänskliga rättigheter i Italiens jordbrukssektor uppmärksammats. Det innefattar olagliga rekryteringsmetoder, tvångsarbete och mycket dåliga arbetsförhållanden inklusive låga löner, långa arbetstider och bristande hälsa och säkerhet.

Arbetsgruppens vision är att använda medlemmarnas gemensamma påverkanskraft för att stärka mänskliga rättigheter i deras italienska leverantörsled. Detta sker genom att:

  • stödja medlemmar att stärka sina due diligence-processer
  • engagera lokala leverantörer för att stärka sin due diligence
  • etablera mekanismer för arbetares röster
  • stödja lokala odlare att förbättra arbetsförhållanden.

För att uppnå visionen har arbetsgruppen fem långsiktiga mål:

  1. Möjliggöra effektivt samarbete med aktörer från hela leverantörskedjan
  2. Etablera klagomålsmekanismer som ger arbetare tillgång till gottgörelse
  3. Utföra effektiv due diligence, gottgörelse och kapacitetsutveckling
  4. Förespråka förändringar genom gemensam påverkan och samarbete med lokala aktörer
  5. Utveckla och implementera best practice för ansvarsfulla inköp.

Arbetsgruppen har till en början fokuserat på tomatproduktion men kommer inom kort att utvidgas till frukt och grönt. Medlemmarna består av företag inom dagligvaruhandel och livsmedelsproduktion och arbetet sker i samarbete med lokala intressenter i Italien samt Oxfam och CBL.

Läs mer om arbetsgruppen på ETI:s hemsida.

Vill du veta mer?

Nya medlemmar välkomnas till projektet. För frågor kontakta Christopher Riddselius på christopher.riddselius@etisverige.se.