Frukt och grönt Marocko

Marocko är ett viktigt exportland för frukt och grönsaker och i svenska affärer säljs bland annat tomater, citrus och bär. Men samtidigt som jordbruket skapar jobbmöjlighet och inkomster finns stora utmaningar gällande kränkningar av mänskliga rättigheter. ETI Sverige har i samarbete med Oxfam Sverige startat ett projekt för att identifiera de viktigaste frågorna och vägar framåt för industrin.

Bakgrund

På uppdrag av Coop publicerade Oxfam Sverige 2022 en Human Rights Impact Assessment (HRIA) om förhållanden hos Coops leverantörer av citrusfrukter i Marocko. Studien visade på allvarliga kränkningar inklusive sexuella trakasserier, tvångsarbete och låga löner. Coop valde att publicera rapporten med avsikt att sprida kunskap och bjuda in branschkollegor till samarbete kring branschgemensamma utmaningar.

Resultatet är ett nytt projekt som samlar svenska och marockanska aktörer för att gemensamt hantera utmaningar kopplade till mänskliga rättigheter i den marockanska jordbrukssektorn.

Om projektet

Projektet syftar till att på lång sikt förbättra arbets- och levnadsvillkoren inom jordbrukssektorn i Marocko och att främja ansvarsfullt företagande i globala leverantörsled. Under 2023 ligger fokus på dialog och att identifiera lösningar på prioriterade utmaningar.

Projektet koordineras av ETI Sverige och implementeras av Oxfam Sverige. Deltagande svenska företag är Axfood, Coop Sverige, Greenfood och ICA Sverige.

Aktiviteter

I mars 2023 hölls ett rundabordssamtal i Agadir, Marocko, som samlade svenska företag, deras leverantörer och intressenter för att diskutera hur vi gemensamt kan hantera risker kopplade till mänskliga rättigheter vid produktion av frukt och grönsaker i Marocko. Vid mötet identifierades tre utmaningar som projektet kommer att arbeta vidare med:

  • Ansvarsfulla inköpsmetoder
  • Certifiering
  • Transport av arbetare

Under året arrangeras ytterligare tre rundabordssamtal där konkreta färdplaner och åtgärder tas fram för de prioriterade utmaningarna. Vid slutet av 2023 kommer en sammanställning av presenteras med förslag på hur projektet ska tas vidare.

Vill du veta mer?

Nya medlemmar välkomnas till projektet. För frågor kontakta Christopher Riddselius på christopher.riddselius@etisverige.se.