ARBETSGRUPP: ETI Sverige

Livsmedel & dryck

Hur kan svenska livsmedels- och dryckesföretag bli bättre på att identifiera och hantera risker kopplade till mänskliga rättigheter? Vad kan vi lära oss av varandra och hur kan vi samverka för mer hållbara leverantörsled? Det är några av de frågor som ligger till grund för arbetsgruppen livsmedel & dryck.

Många populära livsmedel och drycker som säljs i Sverige består av ingredienser och råvaror som produceras i länder med betydande risker kopplade till arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Flera av dessa utmaningar är komplexa och kräver såväl branschöverskridande samverkan som nya, effektivare metoder.

Om arbetsgruppen

Arbetsgruppen etablerades i slutet på 2021. Den syftar till att gemensamt verka för bättre arbetsvillkor och respekt för mänskliga rättigheter inom svenska livsmedels- och dryckeskedjor. Detta sker dels genom erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning, dels genom samverkan kring gemensamma utmaningar och arbetsmetoder.

Arbetsgruppen har tre fokusområden:

  • Erfarenhetsutbyte
  • Praktiskt arbete i leverantörsledet
  • Gemensam påverkan

Nuvarande medlemmar:

Axfood, Coop, Greenfood, ICA, KRAV, Lidl, Martin & Servera, Menigo, Olle Svensson, Oxfam, Sevan, Spendrups, Systembolaget och Upphandlingsmyndigheten.

Arbetsspår inom gruppen

Arbetsgruppen samverkar kring flera olika frågor baserat på gemensamma utmaningar och påverkansmöjlighet. I detta inlägg berättar vi om några av de pågående arbetsspåren inom gruppen.

Vill du veta mer?

Arbetsgruppen för livsmedel och dryck är i en expansiv fas och välkomnar nya medlemmar från olika delar av leverantörsledet.

Är du intresserad? Kontakta i så fall Christopher Riddselius på christopher.riddselius@etisverige.se.