Social dialog i Bangladesh

Social dialog är en nyckel för att förbättra arbetsvillkor och och stärka relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare på leverantörsnivå. Detta projekt syftar till att stärka social dialog på textilfabriker i Bangladesh. Medlemmar i ETI Sverige har möjlighet att nominera sina leverantörer.

Projektet om social dialog i Bangladesh drivs av Joint Ethical Trading Initiative (JETI) och syftar till att förbättra textilarbetares villkor genom att stärka deras röster och verka för ökad jämställdhet på arbetsplatsen. Sedan starten 2015 har projektet implementerats på 77 fabriker i Bangladesh.

Bakgrund

Bangladesh är världens näst största klädexportör efter Kina. Textilindustrin i landet sysselsätter över 4 miljoner arbetare, varav 65 procent är kvinnor, och branschen har bidragit till såväl tillväxt som till att lyfta människor ur fattigdom.

Samtidigt präglas Bangladeshs textilindustri av låga löner, extrem övertid och dåliga arbetsvillkor. En grundorsak är bristen på dialog och förhandling mellan arbetsmarknadens parter. På över 97 procent av fabrikerna saknas fackföreningar eller någon form av representation av arbetare. 

Med denna bakgrund startade projektet om social dialog för att utbilda och skapa formella kanaler genom vilka arbetare och arbetsgivare kan kommunicera och förhandla.

Om projektet

Projektet syftar till att stärka social dialog på textilfabriker i Bangladesh genom att tillsätta demokratiskt valda arbetsplatskommittéer där arbetare och fabriksledning ingår. Genom social dialog förbättras kommunikation och arbetare har möjlighet att påverka sina villkor. Oberoende utvärderingar av projektet har visat att social dialog även har minskat arbetsplatskonflikter, öka motivationen bland anställda och hjälpa leverantörer att uppfylla lagkrav.

Projektet erbjuder även arbetare utbildning i sina rättigheter. Detta sker både fysiskt och digitalt tillsammans med utbildningsföretaget Quizrr.

Sedan början av 2021 har deltagande företag dessutom möjlighet att lägga till en jämställdhetskomponent som fokuserar på att stärka kvinnligt ledarskap och på att etablera mekanismer för att hantera sexuellt våld och trakasserier. 

Läs mer om projektet på ETI:s hemsida.

Vill du veta mer?

Medlemmar i ETI Sverige har möjlighet att gå med i projektet och nominera sina leverantörer. 

Är du intresserad eller har frågor om projektet? Hör i så fall av dig till Emilie Schultze på emilie.schultze@etisverige.se.