Social dialog Peru

Perus export av frukt och grönsaker har vuxit kraftigt de senaste åren och detta medför nya risker kopplade till arbetstagares rättigheter.Projektet ”Fruits of Peruvian Dialogue” samlar aktörer i Europa och Peru för att bygga social dialog och förbättra arbetsvillkor inom Perus jordbruksexportssektor. Projektet är öppet för medlemmar i ETI Sverige.

Om projektet

”Fruits of Peruvian Dialogue” lanserades 2021 i samarbete mellan Mondiaal-FNV och ETI. Syftet är att stärka social dialog inom Perus jordbruksexportssektor för att förbättra arbetsförhållanden och stärka företagande i landet.

Projektet involverar ett stort antal aktörer inklusive inköpande europeiska företag, odlare, branschorganisationer och fackförbund. Genom att bygga tillit och stärka relationen mellan arbetsmarknadens parter ska projektet möjliggöra samverkan och gemensamt ansvarstagande för att driva förbättringar i leverantörsledet.

Under 2022-2024 kommer projektet att fokusera på två tematiska frågor:

  1. Hälsa och säkerhet
  2. Levandsinkomst/lön

Tekniska arbetsgrupper kommer att driva arbetet framåt. De består av lokala företag, experter, fackliga representanter och representanter från europeiska köpare.

Läs mer om projektet.

Vill du veta mer?

Nya medlemmar välkomnas till projektet. För frågor kontakta Christopher Riddselius på christopher.riddselius@etisverige.se.