Solenergi

Solenergi är en nyckel för den gröna omställningen och för att nå Sveriges klimatmål. Men en stor majoritet av solpaneler som installeras i Sverige tillverkas i Kina där det finns kopplingar till tvångsarbete och allvarliga människorättskränkningar.

Arbetsgruppen för solenergi samlar företag inom branschen, upphandlare, civilsamhälle och andra aktörer för att ta ett brett grepp på utmaningar kopplade till mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i leverantörsleden.

Bakgrund

Kina dominerar idag den globala tillverkningen av solcellskomponenter; inte minst står de för ca. 75% av all kisel som används för att tillverka solceller. En stor del av produktionen sker i Xinjiangprovinsen där den kinesiska staten bedriver ett systematiskt förtryck av uigurer och andra muslimska minoriteter. Som en del av detta så kallade ”arbetsmarknadsprogram” tvångsförflyttas och utsätts människor för tvångsarbete och rapporter visar att flera leverantörer inom solenergikedjan (i och utanför Xinjiang) är en del av programmet.

Samtidigt är spårbarheten i leverantörsled för solcellskomponenter minimal och det är mer eller mindre omöjligt för företag att granska sina underleverantörer och få trovärdig information om huruvida tvångsarbete förekommer. Det här innebär en enorm utmaning för företag och ett behov av att samverka för att dela kunskap och hitta nya angreppssätt.

Om arbetsgruppen

Arbetsgruppen startade i juni 2023 och samlar svenska företag och intressenter för att ta ett bredare grepp på utmaningar kopplade till mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i leverantörsleden för solcellskomponenter. Det sker dels genom kunskapshöjning och erfarenhetsutbyte, dels genom att utveckla gemensamma praktiska lösningar. Frågor som står i fokus för gruppen är bland annat spårbarhet och kravställning mot leverantörer.

Nuvarande medlemmar är: Svea Solar, Soltech Energy, SeSol, Luma Energy, Ilmatar Solar, Svensk Solenergi, Region Stockholm, Svenska Kyrkan och ICA Sverige.

Vill du veta mer?

Arbetsgruppen för solenergi är i en expansiv fas och välkomnar nya medlemmar från olika delar av leverantörsledet.

Är du intresserad? Kontakta i så fall Emilie Schultze på emilie.schultze@etisverige.se.

Photo credit: Chelsea via Unsplash.